Таня Лилова Таня Лилова

Заглавие: Ландшафтна архитектура

Създадена на: 18 Май 2012 21:20

Имам близък приятел, който обмисля дали да запише тази специалност и се чудя дали има добри перспективи в тази област. Ще се радвам на мнение на специалисти в тази сфера дали ландшафтната архитектура дава добри възможности за професионално развитие.
Мария Атанасова Мария Атанасова
Други
На теория архитекта и ландшафтния архитект би трябвало да си сътрудничат и да работят, като партньори. Но на практика, положението е следното - ландшафтните архитекти биват заобикаляни от самите архитекти на дадени обекти, като на практика те сами планират и ландшафта около строителния обект. Докато ландшафтните архитекти биват третирани, като специалисти по растенията, няма да има особено развитие на тази професия у нас.
Таня Лилова Таня Лилова
Благодаря за мнението, моят приятел вече записа тази специалност. Професионалното развитие на някои специалности у нас е болна тема, но въпреки това трябва да опитваме да реализираме професионалните си мечти.
Легенда:
- въпрос
- отговор на зададения въпрос