Людмил Велев Людмил Велев

Заглавие: Професионална приемна грижа

Създадена на: 14 Апр 2012 22:44

Какви документи са необходими и през каква процедура трябва да се мине при професионалната приемна грижа?
Boicho Kamenov
Други
ето тук може да видите, НАРЕДБА за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
изпишете я в google и ще ви излезе
Приета с ПМС № 314 oт 4.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 100 от 12.12.2006 г.

ако нещо друго ви интересува пишете :consult_1@abv.bg


Людмил Велев Людмил Велев
Благодаря Ви много за отговора!
Легенда:
- въпрос
- отговор на зададения въпрос