Anatoli Gyurov Anatoli Gyurov
Други, Инвеститорски контрол

Заглавие: Необходими документи

Създадена на: 30 Яну 2012 10:59

Какви документи са необходими за съставяне на технически паспорт?
Мартина Яковлева Мартина Яковлева
Инвеститорски контрол, Проектант, Технически паспорти
Съгласно ЗУТ и глава ІІІ от Наредбата за техническите паспорти е необходимо да се направи конструктивно обследване на конструкцията на сградата.За целта - ще е улеснение за екипа- ако има запазени чертежи за сградата - архитектурни, конструктивни, инсталационни. Ако няма такива трябва да се извърши съответното заснемане.Самите собственици на сградата трябва да предоставят документите си за собственост.
Ivan Dimitrov
Някой знае ли за кои сгради са необходими технически паспорти?
Мартина Яковлева Мартина Яковлева
Инвеститорски контрол, Проектант, Технически паспорти
Най-общо казано - за всички сгради са необходими технически паспорти. За новопостроените сгради се издават технически паспорти преди въвеждането им в експлоатация. За съществуващите сгради има различен краен срок за съставяне на паспортите в зависимост от категорията на сградата . Но съгласно Наредбата за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, т.е - за цяла България, ако една сграда се пристроява, надстроява или й се променя предназначението с промяна на експлоатационния товар то за нея първо се извършва конструктивно обследване, съставя се технически паспорт и едва тогава се преминава към изпълнение на СМР.Така че крайните срокове, които изтичат през 2014 -2016 са само за сгради, на които не се предвиждат никакви преустройства до тогава.
Легенда:
- въпрос
- отговор на зададения въпрос