Стойко Паров Stoyko Parov
Други, Преводач

Заглавие: Маркировка СЕ на промишлени продукти

Създадена на: 21 Яну 2018 21:21

CE маркировката информира потребителя, че индустриалните продукти са преминали съответните процедури при проектиране, производство и пускане на пазара и са разработени предписания за експлоатация, което гарантира тяхната безопасност.
Изискванията за безопасност се предписват в Европейските Директиви за различните групи продукти и едно от техническите решения за осигуряване на безопасността на продуктите се съдържат в така наречените хармонизирани стандарти.
CE маркировката върху продукта гарантира свободното движение на продукта в рамките Единния пазар на страните от ЕС и EFTA (Европейска асоциация за свободна търговия — Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Швейцария.
Легенда:
- въпрос
- отговор на зададения въпрос