Милена Димитрова

Заглавие: Измама от кабелен оператор

Създадена на: 05 Окт 2012 07:00

Здравейте. Бих искала и аз да изложа своя проблем с надеждата за съвет от ваша страна как да постъпя. От доста години ползваме услугите на един кабелен оператор - кабелна телевизия. Но от декември миналата година майка ми започва да плаща такси различни от нормалната. Тъй като е на възраст, тя не обръща внимание на това. Едва преди един месец аз разбрах за това и се поинтересувах какво се случва. От офиса на оператора ми казаха, че майка ми е потвърдила по телефона, че иска да включи промоционален пакет цифрова и кабелна телевизия - от декември 2011 г. И от тогава започва да плаща по-висока такса. Всъщност те твърдят, че тя е потвърдила по телефона и още по- учудващо е, че титуляр е баща ми, т.е. потвърдена е заявка по телефона и то не от титуляра. Освен това, приемник за цифрова телевизия не е инсталиран, а те продължават да си ползват кабелна.
Това, което предприех, бе да се свържа с отдел "Жалби" на съответния оператор. Те приеха оплакването ми и казаха, че трябва да получа отговор в рамките на един месец, което не се случи. Поисках от тях да ми предоставят запис на "потвърждението" по телефона ( предполагам, че са длъжни да имат такъв, при положение, че разговорът е равносилен на преподписване на договор). Въпреки това майка ми е убедена, че не е потвърждавала и не се е съгласявала за каквото и да е по телефона. Та запис така и не получих, както и конкретен отговор. Казаха ми, че трябва да се платят последните 3 такси за кабелна телевизия ( които родителите ми в крайна сметка отказаха да платят) и с това се приключва въпроса.
Та въпросът ми е какви мерки мога да взема срещу тях, при положение, че те повече от половин година лъжат нагло за това, че има подписан договор за цифрова телевизия, като същевременно не са дошли да си инсталират необходимите за това устройства и в крайна сметка родителите ми са плащали за услуга, която не получават.
Надявам се да можете да ми помогнете. Благодаря предварително!
Силвия Балканджийска
Други
Здравейте!
В случая имате пълно право да сте недоволна. Наистина не виждам как операторът може да твърди, че Ви предоставя услуга, при положение, че няма наличните за това технически средства. Не може да има цифрова телевизия без цифров приемник, съвършено просто.

Във Ваше право е да откажете да платите. На първо място, смятам, че основателно предполагам, че първоначалният договор за доставка на услугата кабелна телевизия е в писмена форма. За да се включи "промоционален пакет", това предполага сключването на нов договор, а сключването на новия договор предполага някъде да фигурира подписа на титуляра. Очевидно е, че във Вашия случай подобно нещо няма, следователно можем да заключим, че такъв договор, какъвто претендира кабелният оператор, не съществува.

По отношение на телефонния разговор - не, не са длъжни да предоставят запис, дори и да имат такъв (а е твърде вероятно да нямат.) Но телефонният разговор в случая няма правнорелевантно действие. Телефонният разговор може да е способ за отправяне на оферта от страна на оператора, но не и за сключване на договор.

Отдел "Жалби" ме съмнява да свърши работа, щом си имате работа с измамници. Можете да подадете жалба до Комисия за защита на потребителите, която в случая би трябвало да предприеме някакви действия... би трябвало.

Вие казвате, че 3 месечни такси са неплатени. Бих Ви предложила следният вариант - пресметнете с колко увеличената месечна такса оскъпява сметката Ви. Общата платена сума досега, която е била надвзета, надхвърля ли тези три месечни такси или е по-малка от тях? Това е важно, защото един начин да се справите със ситуацията е да извършите т.нар. прихващане на насрещни задължения.

Правната фигура всъщност е много проста и нормативната й регулация се намира в чл. 103-105 от Закона за задълженията и договорите. Ако лицето А има задължение към лицето Б в размер на 500лв, а лицето Б има задължение към лицето А в размер на 300лв, имаме две насрещни вземания. Всяко едно от лицата има правото да заяви до другото лице, че извършва прихващане, т.е. лицето Б заявява на лицето А, че прихваща своето задължение от 300лв срещу неговото от 500лв. Така се оказва, че лицето А остава да дължи 200лв на лицето Б. Нещо като "трябва да ти дам 5лв, ама ти имаш да ми даваш 7, дай ми направо 2 и са ни чисти сметките". Не е необходимо другата страна да се съгласи с прихващането - това е субективно потестативно право, гарантирано от закона.

По този начин, ако Вие 6 месеца сте плащали такса 30лв., когато всъщност е била дължима такса от 25лв., кабелният оператор Ви е надвзел 5лв. по 6 месеца = 30лв. Същевременно, Вие не сте плащали месечната си такса в рамките на 3 месеца по 25лв. = 75лв. Прихващайки двете задължения, Вие дължите на кабелния оператор 45лв.

Това, което можете да направите, е да отидете и да внесете тази (хипотетична) сума от 45лв, обяснявайки на място колко точно и за какво плащате. Аз лично бих придружила това с писмено обяснение в два екземпляра (единият от който искате да получите заверен с печат за това, че е приет и входиран), в което им съобщавате черно на бяло как стоят нещата и че Вие ще продължите да плащате единствено дължимата си месечна такса, но не и мнимата тяхна. Напишете обяснението възможно най-подробно. Разбира се, винаги можете да се откажете от услугите на кабелния оператор като цяло - погледнете какво пише в сключения от Вас договор за точната информация, но обикновено това става с едномесечно предизвестие.

В заключение, не бих Ви посъветвала да търсите правата си в съда още отсега, основно защото можете да се опрете на своите законни права и да ги защитите сравнително лесно и сама. Лично според мен, кабелният оператор е пределно наясно, че се опитва да Ви измами, и няма да се опита да мине с този номер в съда. Пък и евентуалната претендирана сума от тяхна страна би била смехотворно малка. А дори и да се опита, ще загуби. Освен това, предположението ми е, че в момента Вашите неплатени 3 такси сборно като сума надхвърлят надвзетото от кабелния оператор за предишните месеци, така че прихващането на задълженията и плащането на остатъка, който е действително дължим, е отговорното и правилно поведение в случая.
Легенда:
- въпрос
- отговор на зададения въпрос