Вътрешни болести

Специалистът по вътрешни болести (интернист) се занимава с профилактиката и лечението на заболявания, които засягат вътрешните органи на човешкото тяло.

Към вътрешните болести спадат редица заболявания, които с отделянето на нови клонове от медицината се лекуват от съответните специалисти. Например заболяванията на сърцето са обект на кардиологията, на дихателната система – на пулмологията, на кръвта и кръвообразуващите органи – на хематологията, на жлезите с вътрешна секреция и метаболизма – на ендокринологията, на органите на храносмилането – на гастроентерологията и други. Всички тези заболявания обаче спадат в общата категория вътрешни болести.

Вътрешната медицина е основен и много обширен дял на клиничната медицина, който изучава заболяванията на вътрешните органи и системи, тяхната причини за възникване, развитие и проявяване, тяхната диагноза и успешното им повлияване. За определяне на диагнозата на болния от специалист по вътрешни болести или от лекар от съответния клон се провеждат различни изследвания, в зависимост от симптомите – ЕКГ при сърдечни оплаквания, ендоскопия при стомашни проблеми, изследване на белодробната функция и други.

Електрокардиограмата (ЕКГ) показва електрическата активност на сърцето върху хартиен носител

Неравностите, които се виждат на изображението, се наричат вълни и зъбци и са с различни интервали между тях.

При анализ на резултатите лекарят следи размера на вълните и зъбците, тяхното групиране и вид и интервалите между тях.

При нормалната електрокардиограма, която показва нормална дейност на сърцето сърдечният ритъм е ритмичен (регулярен), а сърдечната честота е от 60 до 100 удара в минута.

За отклонения от нормата се счита, когато сърдечната честота е твърде ниска - под 60 удара в минута или твърде висока - над 100 удара в минута, а сърдечният ритъм е аритмичен (нерегулярен).

Провеждането на изследването трае 5 до 10 минути.

При горна ендоскопия чрез дълга, тънка, гъвкава тръба – ендоскоп се оглежда повърхността на органите от горния стомашно-чревен тракт. Изследването дава много високо качество на получения образ и информация. Провежда се при симптоми, свързани с коремни болки, проблеми и болки при преглъщане и други.

Спирометрията е изследване, което дава информация за дейността на белите дробове. Тестът е бърз и безболезнен. Включва дълбоко поемане на въздух и издишване в уред, наречен спирометър.Той измерва количеството въздух в белите дробове и скоростта на издишване. Така може да се определи дали има настъпили изменения в нормалната дихателна дейност.

 

Специалисти: Бургас(1) Плевен(1) Пловдив(1) София(1) София-град(2)