Интериорен дизайнер

Специалистът по интериорен дизайн осигурява на своите клиенти осъществяване на техните идеи за обзавеждане и решения за вътрешен дизайн.

Целта на интериорния дизайн е да се подобрят условията за пребиваване в сградите от естетична гледна точка, така че да се създаде усещане за уют и хармония. Специалистът в тази област има задача да направи помещението функционално и да реши редица технически проблеми, свързани с осветлението, вентилацията и климатизацията и други.

Решенията по интериорен дизайн могат да бъдат приложени както за жилищни сгради, така и за офиси, заведения и други.

Засдача на интериорния дизайнер е да проучи проблемите, свързани с качеството на интериорната среда и да предложи и приложи творчески решения. Услугите на този тип специалисти включват проектен анализ, пространствено планиране, програмиране, контрол върху работата по обекта и други.

Специалистът по интериорен дизайн трябва да притежава задълбочени умения по строителни системи и компоненти, материали, обзаеждане, строителни разпоредби и други. От определящо значение при неговата работа е комуникацията с клиента, за да бъдат удовлетворени неговите желания и своевременно да бъдат отстранявани възникналите трудности. Важно е да се анализират нуждите на клиента според начина му на живот, режим на хранене, на сън, дали има деца и т.н.

В задълженията на интериорния архитект се включват подготвянето на чертежи и документи, свързани с проекта за интериорното пространство, като този проект трябва да включва мерки за подобряването на качеството на живот и защитата на здравето.

За постигането на целите на интериорния дизайн могат да бъдат използвани множество най-различни техники и да се експериментира с подовите и стенните покрития, обзавеждането, осветлението и много други.

В своята работа специалистите по интериорен дизайн използват специализиран софтуер, който да има помогнат да визуализират и коригират идеите си преди ад ги приложат на практика. Разнообразието от такива програми включва както по-професионално насочени, така и по-достъпни за обикновения потребител: Chief Architect, Kitchen Draw, 3ds Max и други.

Средният живот за реализирането на един интериорен проект от първите чертежи до последните детайли по изпълнението му варира между 3 и 5 месеца, като зависи от множество фактори и в зависимост от влиянието им може да излезе от тези времеви граници.

 

 

Специалисти: Бургас(4) Варна(10) Велико Търново(1) Враца(1) Габрово(1) Ловеч(1) Пазарджик(4) Перник(2) Пловдив(15) Русе(4) Сливен(2) София(4) София-град(50) Стара Загора(2) Хасково(1) Шумен(1)