Двигатели

Специалистът по двигатели се занимава с поддръжката и ремонта на автомобилни двигатели и двигатели за мотори, монтиране на двигатели втора употреба и т.н., така че да се осигури нормалното им функциониране.

Двигателите на автомобилите могат да бъдат разделени на четири основни типа - двигатели с вътрешно горене (бензонови, дизелови двигатели), електро двигатели и хибридни двигатели.

Бензиновите и дизеловите автомобилни двигатели имат следното устройство: цилиндър; бутало с мотовилка; колянов вал с маховик; разпределителен вал - получава движение от коляновия вал и двата се въртят синхронно, клапани - всмукателни или изпускателни

Често двигателите са многоцилиндрови. Сборът на работните обеми на всички цилиндри се определя като работен обем на двигателя (литраж) и се измерва в литри или кубически сантиметри, а работата. Работата, която дивагтелят извършва за единица време, се нарича мощност.

Мощността на двигателя се измерва в киловати или конски сили.

Дизеловият двигател, за разлика от бензиновия, има значително по-масивни и по-тежки части, например коляно-мотовилковия механизъм, маховика, лагерите, картера. Това води до влошаване на показателите на мотора, намалява съотношението маса - единица и увеличава цената на двигателя.

Електрическият двигател работи чрез преобразуване на електрическа енергия в кинетична и обратно, като обратната функция в повечето случаи се извършва от генератор или динамо.

Най-често двигателите от този вид функционират под действието на електромагнетизъм, но съществуват и такива, които работят например под влиянието на електростатични, пиезеоелектрични и други сили.

Електромагнитният двигател работи чрез използването на механична сила, която оказва влияние на всеки токоносещ проводник, който е поставен в магнитно поле.

Хибридните системи биват няколко основни вида. По отношение на задвижването те могат да бъдат: паралелна хибридна система - при нея са свързани двигател с вътрешно горене и електрически мотор, като електкрическият мотор сслужи основно за запалване, ускорение или зареждане на батерии; серийна хибридна система - тук двигателят с вътрешно горене върти на оптимален режим генератор, който захранва електрическия мотор; комбинирана хибридна система - притежава едновременно характеристикитe на паралелните и серийните видове ичрез специална конструкция подаването на движение може да идва или от двигателя с вътрешно горене, или само от електрическия двигател.

По отношение на употребата на хибридността хибридните системи се разделят на:

пълен хибрид с двигател, който може да работи само на двигател с вътрешно горене, само на електрически или използвайки и двата едновременно; хибрид, добавящ мощност - има голям двигател с вътрешно горене, в който има малък електрически двигател, помагащ при запалване или за бързо добавяне на конска сила при необходимост; лек хибрид с малък електрически двигател, използван за запалване на двигателя с вътрешно горене и често за задвижване на други компоненти на автомобила.

Специалистът по автомобилни двигатели и двигатели за мотори трябва да познава задълбочени познания за характеристиките им. Той трябва да може да борави с различни инструменти и уреди, за да отстранява проблемите по различните автомобилни двигатели и двигатели за мотори.

 

Специалисти: Бургас(5) Варна(3) Велико Търново(2) Габрово(2) Ловеч(1) Монтана(1) Пазарджик(1) Пловдив(1) Русе(4) Силистра(1) Сливен(2) София(2) София-град(18) Стара Загора(3) Търговище(1) Шумен(1) Ямбол(3)